भूगोल

खाडी / उपसागर (Bay)

खाडी उपसागर माहिती मराठी
Hynek Moravec (wikimedia)

नदी जेथे समुद्राला जाऊन मिळते, तेथील पाण्याच्या साठ्याला खाडी असे म्हणतात. तसेच किनाऱ्याचा सखल भूभाग खचून किंवा समुद्राच्या पाण्याची पातळी वाढल्यासमुद्रामुळे खाडी तयार होते. नदीच्या पाण्याचा तळाचा भाग थेट महासागर, तलाव किंवा दुसऱ्या खाडीसारख्या पाण्याच्या मुख्य भागाशी थेट जोडतो. मोठ्या खाडीला सहसा गल्फ (आखात), समुद्र म्हणतात. “कोव” एक गोलाकार इनलेट आणि अरुंद प्रवेशद्वाराच्या लहान खाडीला म्हणतात.

खाडी नदीच्या संगमावर हि बनू शकते. बंगालचा उपसागर आणि हडसन बेसारख्या काही मोठ्या खाडींमध्ये विविध सागरी जीवन आहे.

निर्मिती

उपसागर / खाडी बनू शकतील असे अनेक मार्ग आहेत. प्लेट टेक्टोनिक्सद्वारे सर्वात मोठ्या खाड्या विकसित झाल्या आहेत. जसे सुपर-खंड पॅन्जिया खंड तुटून त्याचे तुकडे सरकू लागल्यावर अश्या खाड्या बनू लागल्या, यामध्ये गयानाची आखात, मेक्सिकोची आखात, आणि जगातील सर्वात मोठी खाडी असलेल्या बंगालचा उपसागर यांचा समावेश आहे. नदी आणि ग्लेशियर्सद्वारे तटीय झीज होऊन देखील खाडी तयार होते. हिमनदीने बनलेल्या खाडीला फ्योर्ड म्हणतात.

References: Bay

About the author

BharatBodh Team

आम्ही संपूर्ण जगाचे ज्ञान भारतीय भाषांमध्ये बनवण्याचा आणि भाषांतरित करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत.

Leave a Comment